นายสมชาย คุณวุฒิ ผอ.สกสค.จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาฯ

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสมชาย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร
ณ โรงเรียนบ้านเนินทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
180161 180161-2