ร่วมเป็นเจ้าสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยบำเพ็ญกุศลศพ นายพิชัย กับกิว

วันที่  23  มิ.ย.  62  นายสมชาย  คุณวุฒิ ผอ.สกสค.จ.ชุมพร
ร่วมเป็นเจ้าสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยบำเพ็ญกุศลศพ
นายพิชัย  กับกิวสมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
240662