วันครู 16 มกราคม 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชุมพรนำโดย นายสมชาย  คุณวุฒิ ผอ.สกสค.จังหวัดชุมพร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมงานวันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  โดยมี นายณรงค์ พลละเอียดล ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี และร่วมมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา

321