อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2016-06-19_09.52.33สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช