เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวด 05/2563

แจ้งสมาชิก ช.พค. – ช.พ.ส.
รายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนเมษายน 2563 (งวดที่ 5/2563) ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
!!! เพื่อเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม 2563
04-63
👉👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 550 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

👉👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 304 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/