เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

cpks-sp
ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป
จนถึง 60 ปีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือแจ้งสถานศึกษาทุกสังกัด
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก  ช.พ.ค.

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.