22 เมษายน 2562 นายสมชาย คุณวุฒิ ผอ.สกสค.จ.ชุมพร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรมราย นายสุทธิ์ สุชาติ บิดา นางพิสมัย นวลจันทร์
คู่สมรสนายอำนวย นวลจันทร์ ประธาน อศจ.ชุมพร และกรรมการ สกสค.จ.ชุมพร
2